zanglessen

In mijn zanglessen komen alle aspecten van zang aan bod, op een begrijpelijke en creatieve manier, waarbij een haalbare en leerzame basis wordt gelegd voor vertrouwen en plezier in eigen zang.

Deze zogenaamde aspecten betreffen onder andere een goede houding, een juiste ademhaling, klankvorming en een duidelijke articulatie.

Ook aan de manier waarop gezongen wordt (de interpretatie), wordt veel aandacht besteed door houding, mimiek en frasering.

Mijn eigen ervaring van het regelmatig zelf zingen in koor, het zelf spelen, maar ook het instuderen van de musical, ervaar ik als heel waardevol bij het lesgeven.

Een les bestaat meestal uit twee gedeelten: Tijdens het eerste deel wordt aan techniek gewerkt, daarna wordt er tijd besteed aan het zingen van een (eigen ingebracht) lied.