koorbegeleiding
 

Plezier in het samen zingen staat bij mij voorop! Heel belangrijk daarbij is de manier waarop het koor zich met een eigen gezicht en geluid naar buiten profileert, wat betreft enthousiasme, creativiteit en kwaliteit. 

Als koordirigent zal ik het enthousiasme stimuleren vanuit mijn positieve benadering. Creativiteit krijgt vorm vanuit mijn mogelijkheid om koorwerk op een eigen manier te arrangeren en de presentatie vorm te geven. De kwaliteit zal ik stimuleren vanuit mijn achtergrond als zangdocent!
Een koor met een instelling en doel vanuit het Christen zijn heeft mijn voorkeur.

Bij koorstemvorming kan worden gewerkt aan dezelfde aspecten van muziek en zang, maar ik vind het in de eerste plaats belangrijk om de stemvorming inhoudelijk af te stemmen met de dirigent: Hij weet waar eventuele knelpunten zitten en heeft misschien ook zijn wensen met het oog op de ontwikkeling van de muzikale kwaliteit van het koor.

De zogenaamde aspecten betreffen onder andere een goede houding, een juiste ademhaling, klankvorming en een duidelijke articulatie.
Ook aan de manier waarop gezongen wordt (de interpretatie), wordt veel aandacht besteed door houding, mimiek en frasering.

Mijn eigen ervaring van het regelmatig zelf zingen in koor, het zelf spelen, maar ook het instuderen van de musical, ervaar ik als heel waardevol bij het lesgeven.

Er wordt gewerkt in kleinere groepen (8 10 mensen), soms per stemhoogte, maar het is ook mogelijk om met het hele koor te werken, waarbij meestal een (eenvoudig) koorstuk uitgangspunt of resultaat is. Uiteraard wordt hierbij ook uitgegaan van de wensen van bestuur en koor.